Socializacijos projektas „Gamtos takeliu keliaukime kartu“

Birželio 6 – 17 d. darželyje vyko vasaros stovyklėlė, kurioje dalyvavo „Bitučių“, „Smalsučių“, „Šypsenėlių“ ir „Boružėlių“ gr. vaikučiai. Jos metu vyko daug edukacinių išvykų ir  užsiėmimų. Vaikučiai pramogavo  Taurų parke, „ZOO Dargaičiai“ Šiaulių rajone. Keliavo į Tauragės krašto muziejų, Tauragės B. Baltrušaitytės biblioteką, STEAM atviros prieigos centrą, Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.  Darželyje vyko „Menų diena“, „Draugystės diena“, „Tyrinėjimų, eksperimentų, atradimų diena“, „Filmų ir judrių žaidimų diena“ bei „Parko diena“.

Patyrę daug įspūdžių, susiradę daug draugų, mažieji „kodėčiukai“ užbaigė stovyklėlę „Linksmų žaidimų diena“.

Naujienos

Mokytojos Ramunės dėka, „Varpelių“ grupės vaikučiai mokėsi apibūdinti savo išvaizdą, rasti skirtumus tarp draugų.

„Pagrandukų“ grupės vaikučiai, mokytojų Vilijos ir Marijos pagalba, įgijo daug žinių apie žmogaus kūną. Vaikučiai sužinojo, kad kūnas tvirtas tik dėl kaulų.

TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS
„KODĖLČIUS“
Adresas: Moksleivių alėja 12,
LT – 72288
Tauragė
El. paštas  darzeliskodelcius@gmail.com
Tel./faks. (8  446) 57710
Įmonės kodas: 302430295